MaxPixel

הלוואות גישור כנגד שעבוד נכס

בדיקת זכאות חינם וללא התחייבות!

מתאים למסורבי בנקים

אפשרות למשכנתא שניה על הנכס

הלוואות גישור לבעלי נכסים

הלוואות גישור כנגד נכס הן בעלות יתרון מובהק ועשויות לשמש כמעט לכל מטרה אפשרית, בין אם מדובר בהבראה כלכלית הנדרשת במשק הבית או לחלופין לטובת השקעה פרטית או עסקית. במקרים מסוימים ניתן אפילו להשתמש בהלוואה כנגד נכס למספר צרכים במקביל .

להלוואות מעל 200 אלף ש"ח

שיעור ריבית שנתית

שיעור הריבית משתנה לפי טיב הנכס המשועבד, משך זמן ההלוואה, מצבו הפיננסי של הלווה והכל בהתאם לתיקון מס’ 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות  -“חוק אשראי הוגן”.

ריבית לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

חשוב לדעת לפני שאתם לוקחים הלוואה

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז – 2017

אחת המטרות המרכזיות של חוק אשראי הוגן היא לספק הגנה ללווים על ידי קביעת כללי משחק ברורים לגופים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות. בין הדרכים והכלים שהחוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות יוצר ניתן למצוא:

הגבלת תקרת הריבית על הלוואה. תקרת ריבית ההלוואה אמורה לשנות את כללי המשחק ולקבוע שיעור מקסימלי נמוך מהשיעור שהתקיים עד לכניסת החוק לתוקף.

הגברת התחרות בין הגופים המלווים: נכון, קביעת התקרה לריבית הלוואה עשויה ליצור תופעה שונה ולאפשר לגופים השונים להעלות את הריבית בתוך הטווח המותר, מעבר למה שלקחו קודם, אבל היא בעיקר יוצרת תחרות, והתחרות מקדמת ריבית הלוואה נמוכה יותר.

בנוסף, כדי למנוע מצב בו ריבית האשראי הממוצעת תעלה במקום לרדת, ניתנו כלים בידי בנק ישראל ושר האוצר לבדיקת עלויות הריבית בתקופה שלאחר החוק ולתקן לפי הצורך את התקרות של ריבית הלוואה וריבית פיגורים.

תשלום על בסיס הצלחה

מי אנחנו!!

רואה חשבון שי קלינגהופר

במציאות הכלכלית הקיימת במשק בה הריבית אשר הבנקים מעניקים על פיקדונות הינה אפסית, והשקעה בבורסה הפכה למסוכנת עקב המצב, יותר ויותר בעלי הון מחפשים אפיקי השקעה נוספים בהם התשואה המתקבלת על השקעתם הינה גבוה יותר אך במקביל הסיכון על השקעתם נמוך יותר, אנו צוות הכולל רואי חשבון ועורכי דין המייצגים בעלי הון ומקשרים בינם לבין אלו אשר זקוקים למימון, וזאת על מנת לאפשר ללווים לקבל את המימון הנדרש להם כאשר עלויות המימון (הריבית) נמוכות יותר ובמקביל להשיג למלווים תשואות גבוהות יותר מהשקעה באפיקים שונים ומסוכנים.

מחברים בין משקיעים ללווים

אם ברצונך לברר את זכאותך לקבלת הלוואת גישור – צור קשר – אולי נוכל לעזור. השירות הינו על בסיס הצלחה בלבד וללא התחייבות!

rid4444

שי נייד: 054-5911969

בדיקת זכאות חינם וללא התחייבות

מגוון פתרונות מימון

כל המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או המלצה לביצוע פעולה כלשהי, אין לראות באמור לעיל כל התחייבות להענקת הלוואה או העמדת אשראי. אי-עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.