מרחבי אשראי

הלוואות גישור החל מ-150,000 ש"ח בשעבוד נכס קיים

הלוואות גישור לבעלי נכסים

הלוואות גישור כנגד נכס הן בעלות יתרון מובהק ועשויות לשמש כמעט לכל מטרה אפשרית, בין אם מדובר בהבראה כלכלית הנדרשת במשק הבית או לחלופין לטובת השקעה פרטית או עסקית. במקרים מסוימים ניתן אפילו להשתמש בהלוואה כנגד נכס למספר צרכים במקביל .
zzzz1

מי אנחנו?

במציאות הכלכלית הקיימת בה הריבית במשק הינה אפסית, יותר ויותר בעלי הון מחפשים אפיקי השקעה נוספים בהם התשואה המתקבלת על השקעתם הינה גבוה יותר אך במקביל הסיכון על השקעתם נמוך יותר, אנו צוות הכולל רואי חשבון ועורכי דין המקשרים בין לווים למלווים וזאת על מנת לאפשר ללווים לקבל את המימון הנדרש להם כאשר עלויות המימון (הריבית) הינה נמוכה יותר ובמקביל להשיג למלווים תשואה גבוהה יותר מהשקעה באפיקים שונים ומסוכנים.

גובה הריבית

גובה הריבית משתנה לפי טיב הנכס המשועבד, ומשך זמן ההלוואה, בממוצע הריבית השנתית נעה בין 12% ועד 15% וזאת בהתאם ל”שיעור העלות האשראי המרבי”, לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות -התשנ”ג 1993 – שבו הריבית השנתית המקסימלית הינה 15%.
Man-Looking-Up-at-Large-Percentage-Rate-300x211

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

יודגש כי כל העסקאות מבוצעות בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות -התשנ”ג 1993  – וכפועל יוצא מכך, הריבית המשתלמת הינה בהתאם לחוק (הריבית המקסימאלית הינה 15% לשנה).

צור קשר!

אם ברצונך לברר את זכאותך לקבלת הלוואת גישור – צור קשר! השירות הינו על בסיס הצלחה בלבד וללא התחייבות וזאת על מנת לאפשר לך לפנות לגופים אחרים בכדי לקבל את ההצעה הטובה ביותר שתינתן לך!

חשוב לדעת! כאשר עורכים סקר שוק לקבלת הלוואה חוץ בנקאית חובה לברר את כל העלויות הנלוות ולא רק את גובה הריבית ומשך זמן פירעון ההלוואה, זאת מן הסיבה הפשוטה, כי לעיתים קרובות גופים שונים דורשים עמלות גבוהות לשם נתינת ההלוואה, ולפיכך הריבית האפקטיבית המשתלמת בפועל הינה גבוהה בהרבה “מהריבית המוצהרת” בהסכם ההלוואה.

נייד שי: 054-59119696

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.