brudge

הלוואות גישור מעל 100,000 ש”ח בשעבוד נכס

ריבית לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

ליווי של עורכי דין ורואי חשבון

מתאים למסורבי בנקים ובעלי BDO שלילי

הלוואות גישור לבעלי נכסים

הלוואות גישור כנגד נכס הן בעלות יתרון מובהק ועשויות לשמש כמעט לכל מטרה אפשרית, בין אם מדובר בהבראה כלכלית הנדרשת במשק הבית או לחלופין לטובת השקעה פרטית או עסקית. במקרים מסוימים ניתן אפילו להשתמש בהלוואה כנגד נכס למספר צרכים במקביל .
Home

חשוב לדעת!

כאשר עורכים סקר שוק לקבלת הלוואה חוץ בנקאית חובה לברר את כל העלויות הנלוות ולא רק את גובה הריבית ומשך זמן פירעון ההלוואה, זאת מן הסיבה הפשוטה, כי לעיתים קרובות גופים שונים דורשים עמלות גבוהות לשם נתינת ההלוואה, ולפיכך הריבית האפקטיבית המשתלמת בפועל הינה גבוהה בהרבה “מהריבית המוצהרת” בהסכם ההלוואה.
german

שיעור ריבית שנתית

שיעור הריבית משתנה לפי טיב הנכס המשועבד, ומשך זמן ההלוואה, בממוצע הריבית השנתית נעה בין 12% ועד 15% וזאת בהתאם ל”שיעור העלות האשראי המרבי”, לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות -התשנ”ג 1993 – יודגש כי כל העסקאות מבוצעות בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וכפועל יוצא מכך, הריבית המשתלמת הינה בהתאם לחוק.
ריבית אשראי חוץ בנקאי

אם ברצונך לברר את זכאותך לקבלת הלוואת גישור – צור קשר! השירות הינו על בסיס הצלחה בלבד וללא התחייבות וזאת על מנת לאפשר לך לפנות לגופים שונים בכדי לקבל את ההצעה הטובה ביותר שתינתן לך!

להלוואות מעל מאה אלף ש"ח בלבד

אישור עקרוני תוך 72 שעות

תשלום על בסיס הצלחה בלבד

כל המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או המלצה לביצוע פעולה כלשהי, אין לראות באמור לעיל כל התחייבות להענקת הלוואה או העמדת אשראי. אי-עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.